Ferier og fridage

Sæson- og ferieplanlægningen i HEI Badminton tager udgangspunkt i skolernes feriekalender.

Træning kan i øvrigt være aflyst, når lokaler anvendes til andre formål som f.eks. terminsprøver og eksamener.

 

2018

December – januar
Juleferie Fredag d. 21. december – tirsdag d. 2. januar Alle

 

2019

Februar
Aflyst motionstræning Torsdag d. 7. februar 2019 Sølystskolen bane 1 og

bane 2

Vinterferie Lørdag d. 9. februar – søndag d. 17. februar Alle
April
Påskeferie Lørdag d. 13. april – mandag d. 22. april Alle
De nævnte dage er inklusive.

Badmintonsæsonen slutter med udgangen af april måned. Vi har tidligere år haft succes med Sommerbadminton i månederne maj og juni. Tal gerne med trænerne eller kontakt bestyrelsen, hvis du mener, at Sommerbadminton kan være en god ide.